Ga naar de inhoud


Fiscale voordelen

WETGEVING - FISCALE AFTREKBAARHEID
 • Voor wie?
  Bepaalde beveiligingskosten zijn voor natuurlijke personen en kleine vennootschappen voor 120%  fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale. Voor de aftrek van deze extra 20% dient wel aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde te worden voldaan indien het kleine vennootschappen betreft.
  www.vlaio.be/maatregel/fiscale-aftrek-voor-kosten-van-beveiligingsdiensten 
 • Welk voordeel?
  Volgende diensten, geleverd door beveiligings-/bewakingsondernemingen komen in aanmerking:
  •abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  •kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  •kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

  Deze beroepskosten kunnen voor 120% worden afgetrokken in plaats van de normale 100%.


  Onaantastbaarheidsvoorwaarde voor vennootschappen: de extra 20% moet op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt worden en daar blijven en kan niet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de wettelijke reserve of van enige beloning of toekenning.

  Dit fiscaal voordeel staat los van de bestaande verhoogde investeringsaftrek die betrekking heeft op de aankoop van materiële vaste activa ter beveiliging van beroepslokalen
Bezoek de site van de federale Overheid voor meer informatie

Vacatures


Contacteer ons voor een gratis offerte 092 52 17 72